Datganiad Hawlfraint

© Hawlfraint Cyngor Cymdeithas Tudweiliog 2015

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth sy’n ymddangos ar y wefan hon  yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Creadigol Cyffredin.

cc

Mae’r Drwydded Creadigol Cyffredin i’w gweld ar y wefan yma  (dolen allanol).

Rhaid ichi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Os bydd unrhyw un o’r eitemau ar y safle hwn sydd dan hawlfraint yn cael ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar gyfer pobl eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint (er enghraifft,  © Hawlfraint Cyngor Cymdeithas Tudweiliog ).  Rydym yn eich annog hefyd i greu hyperddolenni at y wefan hon.

Nid yw’r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint  y nodwyd bod gan drydydd parti hawlfraint arno. Byddai angen cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint honno i atgynhyrchu deunydd o’r fath.

Diweddarwyd 19 Ionawr 2015