Cynghorwyr

Mae tair Ward yn cynrychiolir Cyngor sef Ward Tudweiliog, Ward Llaniestyn a Ward Llangwnnadl.

Cynghorwyr Ward Tudweiliog:-
Mr.Gareth Jones, Awelon, Tudweiliog, Pwllheli.
Mr. Chris Brady, Refail, Tudweiliog, Pwllheli
Mr. Alun Williams, Tudweiliog, Pwllheli

Mr Dafydd Williams, Tudweiliog, Pwllheli
Mr.Terry Hughes,Gerallt, Tudweiliog, Pwllheli

Cynghorwyr Ward Llaniestyn:-
Mr. John Davies, Ffridd, Llaniestyn, Pwllheli. LL53 8PT.
Mrs. Sioned Pearson, Llys Idwal, Dinas LL53 8UB.
Mr.Henry Hughes, Tan y Bwlch, Gardfadryn, Pwllheli, LL53 8TG
Mr. Alan Hughes, Hen Dŷ, Dinas, Pwllheli,LL53 8SU.

Mr Deio R Williams, Dinas, Pwllheli LL53 8UB

Cynghorwyr Ward Llangwnnadl:-
Mrs.Sian Parri, Ty Capel Penygraig, Llangwnnadl, Pwllheli,LL53 8NT,

Miss Catrin Williams, Llangwnnadl, Pwllheli.