Cyfarfodydd

Cyfarfod ar ail nos Lun  o bob mis ac eithro Awst am 7.30yh- Yn Festri Capel Tudweiliog, Festri Capel Dinas, Festri Capel Garnfadryn, Canolfan Llangwnnadl yn eu tro.